Plas Heli

Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau

You have landed on the Welsh pages of the web site to switch to English click the flag.

Catering

Buffet at Plas Heli By Sean Devlin Catering
Catering

Bwyd blasus, croeso cynnes a golygfeydd anfarwol - mae'r cwbl yma ym Mhlas Heli.  

Rydym yn gweini brecwast, cinio, te prynhawn a swper.  Ar ddydd Sul byddwn yn gweini Cinio Sul.

Mae ein horiau gweini yn newid yn dymhorol fel bo'r galw, mae'r oriau cyfredol i'w gweld ar waelod y dudalen. Byddem yn argymell cysylltu â ni i neilltuo bwrdd ymlaen llaw ar gyfer prydau nos a Chinio Sul yn enwedig.  

Cliciwch ar y linc i weld esiamplau o'n bwydlen. 

 

I archebu'ch bwrdd, cysylltwch gyda ni ar: 01758 613 343, neu 01758 614 442.

 

Facilities at Plas Heli

Prepared for Prize Giving
Main Compound in Use
New tents area in the Main Compound
MainHall Formal Diner
One Outside Prize Giving Option
Entrance to Main Hall
Rce Management Bridge
Prize Giving at RYA UK Youth Championships
Plas Heli Pontoons
Wide access bridge
Plas Heli Pontoons - Main Walkway
Versadock in use

Dolenni Cyflym Tudalennau Cyfleusterau Plas Heli

| Angorfeydd yn Plas Heli | Gwersylla yn Plas Heli | Llogi Ystafell yn Plas Heli | Cyfleusterau Eraill  | Bar ac Arlwyo |

Mae Plas Heli Cyf yn Gwmni Dosbarthu Menter Gymunedol, Dielw


 

Gwybodaeth Cyswllt

At Phone Sign Meaning Contact Web And MobilePlas Heli Cyf. Glan y Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Arlwyo a Bar:       01758 614 442
(dim ond ymholiadau arlwyo i'r rhif ffôn yma os gwelwch yn dda).

Sylwch nad oes staff yn y swyddfa ac y byddai eich ymholiadau'n cael eu trin yn fwy effeithlon pe baech yn anfon e-bost i'r adran briodol.

Defnyddiwch y ddolen briodol o'r tudalen 'Cysylltwch a Ni' .

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430