Plas Heli

Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau

You have landed on the Welsh pages of the web site to switch to English click the flag.

Mae gan Blas Heli lawer o ystafelloedd hyblyg ar gael i'w llogi ar gyfer unrhyw ddigwyddiad neu ddigwyddiad y gallech fod yn ei gynllunio.

Mae'r tair ystafell yn Blas Heli yn ddelfrydol ar gyfer cyfarfodydd, gwersi a chynulliadau grŵp. Mae yna ddisgrifiad o’r ystafelloedd yma:

Gallwn hefyd ddarparu ar gyfer cynhadledd, digwyddiad cyhoeddus mawr, parti neu hyd yn oed cyngerdd.

Darperir arlwyaeth ym Mhlas Heli gan Sean Devlin Catering Ltd ac mae mwy o wybodaeth am eu gwasanaeth ar gael yma. 

Oes angen rhywle i gynnal cyfarfod? Ydych chi'n chwilio am y lleoliad priodas delfrydol? Neu’r lle perffaith hwnnw ar gyfer parti, aduniad neu achlysur arbennig? Oes gennych chi grŵp cymunedol sydd angen cartref rheolaidd ar gyfer eich gweithgareddau? Beth bynnag sydd ei angen ar eich digwyddiad, mae gennym y gofod perffaith i chi.

Bydd gwybodaeth am becynnau priodas a gwledda pwrpasol ar gael yma yn fuan. Yn y cyfamser cysylltwch â ni am unrhyw wybodaeth.

MainEntrance

Click here to see the different spaces available at Plas Heli.

Please complete the Room Hire Request Form here and  we will get back to you to discuss your event and booking.

This page was updated on 27/11/2022

ERROR: No Alias specified.
[link][/link]
[readmore text="See the charges here"]{/article}

Dolenni Cyflym Tudalennau Cyfleusterau Plas Heli

| Angorfeydd yn Plas Heli | Gwersylla yn Plas Heli | Llogi Ystafell yn Plas Heli | Cyfleusterau Eraill  | Bar ac Arlwyo |

Mae Plas Heli Cyf yn Gwmni Dosbarthu Menter Gymunedol, Dielw


 

Gwybodaeth Cyswllt

At Phone Sign Meaning Contact Web And MobilePlas Heli Cyf. Glan y Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Arlwyo a Bar:       01758 614 442
(dim ond ymholiadau arlwyo i'r rhif ffôn yma os gwelwch yn dda).

Sylwch nad oes staff yn y swyddfa ac y byddai eich ymholiadau'n cael eu trin yn fwy effeithlon pe baech yn anfon e-bost i'r adran briodol.

Defnyddiwch y ddolen briodol o'r tudalen 'Cysylltwch a Ni' .

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430