Plas Heli

The Welsh National Sailing Academy and Events Centre .

English

 • DSC05942
 • DSC05943
 • DSC05944
 • DSC05945
 • DSC05946
 • DSC05947
 • DSC05948
 • DSC05949
 • DSC05950
 • DSC05951
 • 2014-11-20_1
 • 2014-12-12_2
 • 2014-12-12_3
 • 2014-12-12_4
 • 2014-12-12_5
 • 2014-12-12_6
 • 2014-12-19_7
 • 2014-12-19_8
 • 2015-01-19_7
 • 2015-01-19_9
 • 2014-10-08_2
 • 2014-10-09_3
 • 2014-10-29_4
 • 2014-10-29_5
 • 2014-10-29_6
 • 2014-10-29_7
 • 2014-10-29_8
 • 2014-09-02
 • 2014-09-02_1

This summer was a very busy one for Mari Davies from Bethesda and her sailing partner Sarah Norbury, as they spent 6 weeks abroad competing in the international 420 fleet.

The first event of the summer was in Keiler Woche, Germany.  A massive international  regatta attended by thousands with racing across numerous fleets. Stormy weather and fickle wind meant that only four races were held in the two racing days.

Edrychwch ar y datblygiad diweddar yn y gwaith adeiladu yma:

Mae gwaith adeiladu wedi cychwyn ar gynllun £4 miliwn i ddatblygu adeilad Academi Hwylio Pwllheli a fydd yn cwblhau’r pecyn o fuddsoddiadau cyfalaf yn ardal harbwr y dref. DSC 5980

Mae’r dywarchen gyntaf wedi ei thorri ar safle Academi Hwylio Genedlaethol Cymru ym Mhenrhyn Glan Don, Pwllheli. Bydd yr adeilad yn rhan allweddol o’r pecyn £8.3 miliwn a ddiogelwyd gan Gyngor Gwynedd i gryfhau’r diwydiant morol a hwylio yn lleol.

Mae cynllun yr Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau wedi ei gydariannu drwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru a Chyngor Gwynedd. 

Bydd yr adeilad eiconig hwn yn ganolfan i gynnal digwyddiadau a chystadleuthau hwylio gyda’r gorau yn y byd. Bydd hefyd yn adnodd canolog i’r gymuned leol ac i’r diwydiant awyr agored ym Mhwllheli a’r ardal gyfagos.

Spinlock IRC Welsh Championships 1st – 3rd August 2014

IRC 30 years logo 2014We are only a few weeks from the inaugural ‘Spinlock IRC Welsh Championships’ hosted this year by Pwllheli Sailing Club on 1st to 3rd August.

The event has used the successful 2013 J Cup hosted by PSC as a spring board with the added award of the ‘Spinlock IRC’ regional title for Wales. PSC Commodore Stephen Tudor said: ‘The Club is very proud to be offered the opportunity to host the first Welsh IRC Championships and is delighted to see competitors already entered from Ireland, Isle of Man, Scotland and Liverpool in addition to the local competitive fleet. Entries are still being received and we still have free berths available for the event on the new Academy pontoons’.

The date for the 2014 Hwyl yr Heli is Saturday 16th of August 2014.

The day will be organised by Plas Heli's Community Development Officer David Hughes. The event was a great success last year and we hope to grow the event this year by further developing the established themes.

We are delighted to report that the marine works has started - the bund on the west side of the harbour has been constructed and the dredging is on-going and should be completed before Easter - although the dredging of the new area for the dedicated visitor and events berths, to the north of the marina, may take a little longer.

The whole of the marine works including the new quay will be completed in June this year. This photograph shows the construction of the new quay wall which will form part of the access to the new pontoons.

Newyddion Gwych - dyma datganiad i'r wasg gan Cyngor Gwynedd.

Wynne Construction i adeiladu Academi Hwylio Cenedlaethol Cymru a Chanolfan Ddigwyddiadau ym Mhwllheli

Mae cwmni o ogledd Cymru wedi cael ei ddewis gan Gyngor Gwynedd i adeiladu Academi Hwylio Cenedlaethol Cymru a Chanolfan Ddigwyddiadau eiconig ym Mhwllheli.

Mae’r cytundeb rhwng Cyngor Gwynedd a chwmni Wynne Consturction yn caniatáu i waith ar y safle gychwyn ym mis Ebrill 2014 gyda’r cyfnod adeiladu yn parhau am 12 mis.

Y cytundeb diweddaraf yma yw’r olaf o’r contractau sydd yn gysylltiedig â phrosiect yr Academi Hwylio Cenedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau gwerth £8.3 miliwn, sydd yn cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Ddatblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Mae’r gwaith ffordd eisoes wedi ei gwblhau ac mae gwaith morol ar y gweill ar hyn o bryd oddi fewn i’r harbwr.

Bydd adeilad yr Academi Hwylio Cenedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau yn cynnwys prif neuadd ar gyfer defnydd hwylwyr a’r gymuned leol, ystafelloedd hyfforddiant ac addysgu a chyfleusterau arlwyo, mewn adeilad eiconig i gyd-fynd â lleoliad hwylio o’r radd flaenaf ym Mae Ceredigion.

Mae Cyngor Gwynedd wedi cyd-weithio gyda Wynne Consturcion yn y gorffennol ar sawl prosiect hynod lwyddiannus gan gynnwys prosiect Ysgol yr Hendre yng Nghaernarfon.

Dywedodd y Cynghorydd John Wynn Jones, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd gyda chyfrifoldeb am yr economi:

“Rydym yn hynod falch i weithio gyda chwmni Wynne Construction unwaith eto ar brosiect sylweddol fel hwn.

“Mae gan y cwmni enw arbennig o dda am gyflogi gweithwyr lleol a chefnogi contractwyr lleol, ac rydym yn edrych ymlaen at gyd-weithio gyda nhw i weithredu’r buddion cymunedol sydd wedi’u hymgorffori yn y cytundeb i sicrhau fod y gweithlu lleol a busnesau lleol yn gwneud y mwyaf o’r buddsoddiad sylweddol hwn yn yr ardal.

“Rydym yn rhagweld y bydd y prosiect hwn yn dod a buddion economaidd a chymunedol hirdymor i Bwllheli a’r ardal gyfagos.”

Mae’r Academi Hwylio Cenedlaethol Cymru a Chanolfan Ddigwyddiadau ym Mhwllheli wedi ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Ddatblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Quick Links to Plas Heli - Facilities

| Pontoons - Berths at Plas Heli | Camping at Plas Heli | Room Hire at Plas Heli | Other Facilities | Bar and Catering |

Plas Heli Cyf is a Community Enterprise, Not for Profit Distribution Company

Cysylltiadau &

 • youth sailing.jpeg
 • MeirionDwyfor.jpg
 • ryalogo.jpg
 • CyfenterLogo.png
 • RYA-Logo-e1436515663332.gif
 • CyngorCelfyddyda.jpg
 • psc_logo_new.png
 • spinlock_irc_champs_logo2.jpg
 • logogwynedd.gif
 • RYA-logo-wales3.jpg
 • RYARCharter.jpg
 • CCFlogo.jpg
 • LoteriLogo.jpg
 • ISORA_Logo_NewSmaller.jpg
 • LOGOEWROPNEWYDD.JPG
 • WGLogo.jpg
 • PlasHeliLogo.jpg
 • Plas-Menai.jpg

Gwybodaeth Cyswllt

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Bar:        01758 614 442
Swyddfa:   01758 613 343

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430