Plas Heli

The Welsh National Sailing Academy and Events Centre .

English

Second Floor Plan (looking east)

Plan (looking east)

 

1. Academi Hwylio Cenedlaethol Cymru a Chanolfan Digwyddiadau (Pwllheli)
2. Dec lawnsio newydd
3. Cei pontydd newydd
4. Llinell newydd y ffordd
5. Hen adeilad Clwb Hwylio Pwllheli
6. Maes parcio cyhoeddus
7. Ardal picnic
8. Mynediad i’r traeth
9. Parcio staff y Ganolfan
10. Parcio digwyddiadau - ardal ddiogel
11. Storfa gychod yn y gaeaf - parcio ychwanegol yn yr haf
12. Prif fynedfa o’r parcio ar gyfer digwyddiadau
13. Hafan, Pwllheli
14. Llinell bresennol y ffordd
15. Cysylltiad trydan ar gyfer carafannau modur yn ystod digwyddiadau
16. Mannau croesi penodol
17. Llwybr ceffylau cyhoeddus presennol
18. Network Yacht Brokers
19. Pwllheli Marine Centre
20. Harbour Marine Services
1. National Welsh Sailing Academy (Pwllheli) & Events Centre
2. New launch deck
3. New pontoons
4. Line of new road
5. Original Pwllheli Sailing Club building
6. Public Car Park
7. Picnic Area
8. Access to beach
9. Parking for NWSAEC staff
10. Events parking - secure compound
11. Winter boat storage - Summer overflow parking
12. Main entrance into event parking
13. Hafan, Pwllheli
14. Line of existing road
15. Motorhome hook ups during events
16. Defined crossing points
17. Existing public bridleway
18. Network Yacht Brokers
19. Pwllheli Marine Centre
20. Harbour Marine Services

 

Ground Floor Plan(looking east)

View (looking north-west)

 

View (looking east)

 

 Interior View (looking north-west)

First Floor Plan (looking east)

Arddangosfa Academi - Mawrth 2012

Mae arddangosfa wedi'i threfnu ar gyfer dydd Llun 19 Fawrth pan fydd yna gyfle i weld y brosiect diweddaraf, a'r syniadau dylunio cyffrous ar gyfer yr adeilad newydd. Bydd penseiri EWA a Dobson Owen yn bresennol ynghyd ag aelodau eraill o dîm y prosiect. Bydd yr arddangosfa 4:00-19:00 a bydd aelodau CHPSC yn cael cyfle i gael rhagolwg am 3.30pm.

Bydd y deunydd yn cael ei arddangos yn y Clwb i bawb ei weld nes clywir yn wahanol. Bydd y wybodaeth hon ar gael yn fuan ar y wefan hon.

Mae copi o'r gwahoddiad e-bost a mwy o wybodaeth ar gael yma.

.

Academy News

Mae'r gwaith ar y ffordd wedi dechrau ac yn sylweddol! Bydd y contractwyr yn cymryd pob cam posibl i leihau'r aflonyddwch.
Byddwn yn rhoi gwybod i chi am y cynnydd sy'n cael ei wneud ond bydd adegau pan fydd y fynedfa i'r clwb gael ei effeithio a bydd yn eich cyfeirio at lwybr y fynedfa newydd.

 

Mae'r prosiect newydd £ 8,300,000  wedi sicrhau tua £ 4 miliwn o gyllid gan Lywodraeth Cymru drwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a'r Gronfa Arian Cyfatebol a Dargedir.

click here for a larger view

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derbyniwyd ymateb ardderchog i'r ymgynghoriad cyhoeddus yng Nghlwb Hwylio Pwllheli a gynhaliwyd ar Mawrth 17 Ionawr gyda nifer yn cymryd mantais ar y cyfle i drafod y cynlluniau gyda'r penseiri ac aelodau o dîm y prosiect.

Mae'r penseiri yn gallu dangos y cynnydd a wnaethpwyd ers eu penodi ym mis Medi.

Mae'r arddangosfa yn denu diddordeb gan y wasg a dyma ddolen i'r newyddion ar y BBC .. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The present idea on the site layout is available here and the ground floor and first floor layouts are available here. These represent the work undertaken to date. Further representations have been made to the design team and these will be collated with all of the information and ideas obtained at the public consultation.

We will make further announcements as the detail plans are developed.


 

Quick Links to Plas Heli - Facilities

| Pontoons - Berths at Plas Heli | Camping at Plas Heli | Room Hire at Plas Heli | Other Facilities | Bar and Catering |

Plas Heli Cyf is a Community Enterprise, Not for Profit Distribution Company

Cysylltiadau &

 • CCFlogo.jpg
 • PlasHeliLogo.jpg
 • ryalogo.jpg
 • RYARCharter.jpg
 • LoteriLogo.jpg
 • CyngorCelfyddyda.jpg
 • ISORA_Logo_NewSmaller.jpg
 • logogwynedd.gif
 • CyfenterLogo.png
 • Plas-Menai.jpg
 • spinlock_irc_champs_logo2.jpg
 • RYA-Logo-e1436515663332.gif
 • WGLogo.jpg
 • LOGOEWROPNEWYDD.JPG
 • youth sailing.jpeg
 • MeirionDwyfor.jpg
 • psc_logo_new.png
 • RYA-logo-wales3.jpg

Gwybodaeth Cyswllt

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Bar:        01758 614 442
Swyddfa:   01758 613 343

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430