Plas Heli

The Welsh National Sailing Academy and Events Centre .

English

Canolfan Pwllheli yn hwylio ar gyfer llwyddiant

Mae'r Academi Hwylio Genedlaethol a phrosiect Canolfan Digwyddiadau ym Mhwllheli wedi cymryd cam arall pwysig ymlaen gyda phenodi penseiri ar gyfer y cynllun cyffrous hwn.
 
 

Mae Penseiri Ellis-Williams wedi cael eu dewis i ddylunio'r ganolfan eiconig a phenseiri lleol Dobson: Owen fydd yn chwarae rôl ganolog yn y prosiect drwy ymgynghori a chydgysylltu y broses gyda Gwynedd Cyngor a'r gymuned leol.

Mae'r prosiect blaenllaw wedi sicrhau tua £4 miliwn o gyllid oddi wrth yr Undeb Ewropeaidd rhaglen Cydgyfeirio a Chyllido Llywodraeth Cymru Cyfatebol a Dargedir.

Pan fydd yn agor yn 2013, mae'r Academi Hwylio yn addo i ddenu miloedd o ymwelwyr ychwanegol i'r ardal bob blwyddyn, i gynnig cyfleoedd o'r radd hwylio uchaf, a hyfforddiant i bobl lleol ynghyd a chyfleuster cymunedol newydd ar gyfer y dref.

Dywedodd y Cynghorydd Dyfed Edwards, Arweinydd Cyngor Gwynedd: "Mae Cyngor Gwynedd Economi a Chymuned wedi bod yn gweithio ar y prosiect uchelgeisiol am bum mlynedd. Rydym yn falch iawn ei fod wedi pasio carreg filltir arall drwy benodi penseiri Ellis-Williams  a Dobson Owen .

 
"Mae gan Bwllheli eisoes enw da rhagorol fel un o'r lleoliadau hwylio gorau yn Ynysoedd Prydain ac ar gyfer denu digwyddiadau hwylio cenedlaethol a rhyngwladol a regatas.

"Drwy weithio gyda'n partneriaid i fuddsoddi yn y seilwaith rydym yn hyderus y gallwn ddenu rasys yn fwy ac yn amlach a chystadlaethau i'r ardal. Mae ein hymchwil yn dangos y bydd y datblygiad newydd hwn yn denu 12,000 o ymwelwyr ychwanegol y bydd pob un ohonynt angen llety a bwyd yn ogystal â gwasanaethau a ddarperir gan fasnachwyr morol lleol.

"Yn ogystal â hwb economaidd amlwg, bydd yr academi hwylio hefyd yn darparu i bobl leol, a phlant yn arbennig, y cyfle i gymryd rhan mewn chwaraeon dŵr. Bydd hyn yn ei dro yn arwain at mwy o'n pobl ifanc yn datblygu gyrfaoedd yn y sector gweithgareddau awyr agored lleol. "

-------------------------------------------------- ------------------------------

LLUNIAU:

1 - (o'r chwith i'r dde) Gareth Wright a Williams Huw o o Wasanaeth Ymgynghoriaeth Gwynedd; Llyr Jones y Cyngor Adran Economi a Chymuned, Stephen Tudor o Clwb Hwylio Pwllheli; y Cynghorydd Dyfed Edwards, Arweinydd Cyngor Gwynedd; Huw Owen o Dobson: penseiri Owen a Dominic Williams Ellis-Williams Architects.

2 - (o'r chwith i'r dde) Stephen Tudor o Clwb Hwylio Pwllheli; y Cynghorydd Dyfed Edwards, Arweinydd Cyngor Gwynedd; Huw Owen o Dobson: Owen Architects a Dominic Williams Ellis-Williams Architects.

-------------------------------------------------- ------------------------------

NODIADAU:

Am ragor o wybodaeth am y prosiect hwn, ewch i'r wefan
www.gwynedd.gov.uk / SailingAcademy

Mae'r £ 8,300,000 Hwylio Academi Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau ym Mhwllheli yn enghraifft wych o sut y gall arian Ewropeaidd ddod cyfleoedd a ffyniant i Wynedd. Am fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael gwahanol a sut i wneud cais am arian, neu i gael manylion am y prosiectau ewch i www.gwynedd.gov.uk / ewrop neu cysylltwch â Thîm Arbenigol y Cyngor Ewropeaidd ar 01286 679 343 neu e-bostiwch SpecialistEuropeanTeamRYA welcomes the Academy Funding News. We have received many messages of overwhelming support from members and friends following the announcement of finance for the Academy project. Please look at the prospectus for more information or send an e-mail to news@pwllhelisailingclub.co.uk.

The RYA have also expressed their support for the project and their press release can be seen here.  ' The Royal Yachting Association has applauded an £8million investment by the Welsh Assembly Government into the development of a National Sailing Academy and major events centre at Pwllheli, North Wales. 

 £8m for Pwllheli Sailing Academy and Events Centre

An innovative scheme to create a world class watersports and outdoor activity centre which will drive forward tourism and boost the North Wales economy has been backed with £8m the Minister for Heritage, Alun Ffred Jones, has announced today (Monday, 13 December).
Gwynedd Council’s £8.3 m plans for a National Sailing Academy and Pwllheli Events Centre will receive Welsh Assembly Government backing from the European Regional Development Fund and the Targeted Match Fund, creating some 8.5 jobs and further employment opportunities as the development gets underway.

 

The new chief executive of the RYA, Sarah Treseder, visited Clwb Hwylio Pwllheli Sailing Club ......

Gareth Roberts, Bob Lowe, Sarah Treseder, Chris Basten and Stephen Tudor

Follow this link to see the article in the Daily Post on Wednesday 25th November 2009. Link here to pdf file.


The Prospectus is available here.


 

DATGANIAD GWELEDIGAETH AR GYFER DATBLYGU ACADEMI HWYLIO CENEDLAETHOL CYMRU a’r GANOLFAN DIGWYDDIADAU

Gweledigaeth y prosiect yw creu Academi Hwylio Cenedlaethol Cymru a Chanolfan Digwyddiadau sy’n manteisio i’r eithaf ar botensial y lleoliad naturiol a'r dyfroedd hwylio o’r radd flaenaf o gwmpas Pwllheli. Bydd yr adnodd yn datblygu ac yn adeiladu ar enw da’r lleoliad a chadarnhau Pwllheli fel lleoliad hwylio dingi rhyngwladol enwog. 

Fel Canolfan Rhagoriaeth hyfforddiant hwylio, bydd yn darparu cyfleusterau o’r radd flaenaf ar gyfer hwylwyr o bob lefel cymhwysedd a gallu. Yn ogystal â gwahodd digwyddiadau dingi o safon cenedlaethol a rhyngwladol, bydd y cyfleusterau a ddarperir hefyd yn gallu darparu ar gyfer digwyddiadau cychod cêl, regatas hwylio a gweithgareddau chwaraeon môr eraill.

Gan ei fod yn hybu'r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru bydd gan yr adnodd hwn gymeriad unigryw. Hefyd, drwy gyd gyfranogiad, bydd yr adnodd yn gynaliadwy a bydd lles economaidd hirdymor yn dod yn ei sgil i’r gymuned leol gan y bydd y gymuned, busnesau, ysgolion lleol a darparwyr eraill yn gallu defnyddio’i cyfleusterau aml-bwrpas.

Bydd y Ganolfan yn gwneud cyfraniad sylweddol i ddatblygiad Harbwr Pwllheli ac yn ategu at Hafan Pwllheli drwy ddarparu angorfeydd ar gyfer ymwelwyr a chyfleusterau ar y lan ar gyfer hwylwyr ar ymweliad.

Quick Links to Plas Heli - Facilities

| Pontoons - Berths at Plas Heli | Camping at Plas Heli | Room Hire at Plas Heli | Other Facilities | Bar and Catering |

Plas Heli Cyf is a Community Enterprise, Not for Profit Distribution Company

Cysylltiadau &

 • youth sailing.jpeg
 • CCFlogo.jpg
 • LoteriLogo.jpg
 • LOGOEWROPNEWYDD.JPG
 • MeirionDwyfor.jpg
 • WGLogo.jpg
 • ISORA_Logo_NewSmaller.jpg
 • PlasHeliLogo.jpg
 • logogwynedd.gif
 • Plas-Menai.jpg
 • spinlock_irc_champs_logo2.jpg
 • psc_logo_new.png
 • CyfenterLogo.png
 • CyngorCelfyddyda.jpg
 • RYA-logo-wales3.jpg
 • RYA-Logo-e1436515663332.gif
 • RYARCharter.jpg
 • ryalogo.jpg

Gwybodaeth Cyswllt

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Bar:        01758 614 442
Swyddfa:   01758 613 343

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430