Plas Heli

The Welsh National Sailing Academy and Events Centre .

English

Follow this link to see the article in the Daily Post on Wednesday 25th November 2009. Link here to pdf file.


The Prospectus is available here.


 

DATGANIAD GWELEDIGAETH AR GYFER DATBLYGU ACADEMI HWYLIO CENEDLAETHOL CYMRU a’r GANOLFAN DIGWYDDIADAU

Gweledigaeth y prosiect yw creu Academi Hwylio Cenedlaethol Cymru a Chanolfan Digwyddiadau sy’n manteisio i’r eithaf ar botensial y lleoliad naturiol a'r dyfroedd hwylio o’r radd flaenaf o gwmpas Pwllheli. Bydd yr adnodd yn datblygu ac yn adeiladu ar enw da’r lleoliad a chadarnhau Pwllheli fel lleoliad hwylio dingi rhyngwladol enwog. 

Fel Canolfan Rhagoriaeth hyfforddiant hwylio, bydd yn darparu cyfleusterau o’r radd flaenaf ar gyfer hwylwyr o bob lefel cymhwysedd a gallu. Yn ogystal â gwahodd digwyddiadau dingi o safon cenedlaethol a rhyngwladol, bydd y cyfleusterau a ddarperir hefyd yn gallu darparu ar gyfer digwyddiadau cychod cêl, regatas hwylio a gweithgareddau chwaraeon môr eraill.

Gan ei fod yn hybu'r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru bydd gan yr adnodd hwn gymeriad unigryw. Hefyd, drwy gyd gyfranogiad, bydd yr adnodd yn gynaliadwy a bydd lles economaidd hirdymor yn dod yn ei sgil i’r gymuned leol gan y bydd y gymuned, busnesau, ysgolion lleol a darparwyr eraill yn gallu defnyddio’i cyfleusterau aml-bwrpas.

Bydd y Ganolfan yn gwneud cyfraniad sylweddol i ddatblygiad Harbwr Pwllheli ac yn ategu at Hafan Pwllheli drwy ddarparu angorfeydd ar gyfer ymwelwyr a chyfleusterau ar y lan ar gyfer hwylwyr ar ymweliad.

Quick Links to Plas Heli - Facilities

| Pontoons - Berths at Plas Heli | Camping at Plas Heli | Room Hire at Plas Heli | Other Facilities | Bar and Catering |

Plas Heli Cyf is a Community Enterprise, Not for Profit Distribution Company

Cysylltiadau &

 • ryalogo.jpg
 • spinlock_irc_champs_logo2.jpg
 • RYA-logo-wales3.jpg
 • PlasHeliLogo.jpg
 • LoteriLogo.jpg
 • psc_logo_new.png
 • youth sailing.jpeg
 • CCFlogo.jpg
 • ISORA_Logo_NewSmaller.jpg
 • CyngorCelfyddyda.jpg
 • logogwynedd.gif
 • RYA-Logo-e1436515663332.gif
 • LOGOEWROPNEWYDD.JPG
 • RYARCharter.jpg
 • MeirionDwyfor.jpg
 • CyfenterLogo.png
 • WGLogo.jpg
 • Plas-Menai.jpg

Gwybodaeth Cyswllt

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Bar:        01758 614 442
Swyddfa:   01758 613 343

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430